415 anbud på 30 bilar vid testtävling i Teststaden den 14 november 2020. Listan publicerad kl 15:15

Startnummer Anbud
18
24
37
416
53
634
775
105
111
1210
131
141
173
187
197
2118
343
351
874
9999
1001
1016
1236
15416
1552
1566
15823
1598
16218
16322